INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), dalej RODO, informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Biuro  Nieruchomości Iwona Martynowicz - Laskowska Piotr Laskowski

z siedzibą: 59-300 Lubin ul. Rynek 1

e-mail: biuro@nieruchomosci-lubin.eu

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu wykonania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/ Pana dane wynikające z umowy pośrednictwa przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.


Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta albo w przypadku udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania – do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Mamy prawo do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu przez okres do 10 lat.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ich ograniczenia przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być ujawnione innym podmiotom: pośrednikom i agentom współpracującym, pośrednikom kredytowym, bankom, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich - wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Do Pani/Pana danych mają dostęp firmy rachunkowe, księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, firmy hostingowi. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

 

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany adres e-mailowy;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

-prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji czynności pośrednictwa, w tym do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie o ofertę, a ich niespełnienie nie pozwoli nam realizować czynności pośrednictwa.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, np. adres IP. Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazywane są Pani/Panu dane osobowe. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych – po uzyskaniu Pani/Pana zgody. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie